• TILAK PURASKAR: KESARI MARATHA TRUST, PUNE
  • PUJYAPADACHARYA RACHANATMAK KARYA PURASKAR: VAIDYA KHADIWALE VAIDYAK RESEARCH INSTITUTE, PUNE.
  • GURUMAHATMYA PURASKAR: FOR EXCELLENCE IN EDUCATIONAL & SOCIAL WORK.
  • BRAHMINSABHA MUMBAI PURASKAR: FOR EXCELLENCE IN SOCIAL WORK.
  • MAHARASHTRA STATE GOVERNMENT AWARD: FOR PROTECTING THE PRINCIPLES AND MORALES OF INDIAN DEMOCRACY.
  • EXCELLENT SOCIAL WORKER AWARD: NATU FOUNDATION PUNE.
  • ROTARY CLUB OF PUNE MID-TOWN: SERVICE EXCELLENCE RECOGNITION AWARD.
  • ANNASAHEB KAMTEKAR SMRITI PURASKAR: VANCHIT VIKAS SANSTHA PUNE
  • ADARSHA SHIKSHAK PURASKAR: MAHARASHTRA SEVA SANGHA, MULUND, MUMBAI.
  • TEJAS PURASKAR: TILAK NAGAR SHIKSHAN PRASARAK MANDAL DOMBIVLI
  • ACHARYA PURASKAR: ACHARYAKUL, NAGPUR.
  • SANEGURUJI ADARSHA SHIKSHAK PURASKAR: KARAD
  • GURUVARYA A.A.DESAI PURASKAR: RATNAGIRI
  • MAHADEVBUVA VAIDYA PURASKAR: VANGULE DHARMA SEVASHRAM, DEVRUKH.
  • UDHYOGINI PURASKAR: UDHOYGINI MAHILA SAHAKARI BANK, NASHIK
  • NAGARVACHANALAY NASHIK PURASKAR TO BOOK “KANAVU”
  • RAJA RAJVADE PURASKAR: PATRKAR SANGHA, ALIBAGH: FOR BOOK “KANAVU”.
  • KOKAN MARATHI SAHITYA PARISHAD PURASKAR: FOR BOOK “RUJAVA”
  • BHARATIYA SHIKSHAN PURASKAR: FOR BOOK “RUJAVA”
  • MAHARISHI DHONDOKESHAV KARVE STRI SHIKSHAN SANSTHA: BAYA KARVE PURASKAR: FOR EXLENCE IN SOCIAL AND EDUCATIONAL FIELD.