एका कातळावर शाळा उमललेय! या शाळेतील मुले खूप शिकून, खूप काम करुन आत्मविश्वासाने उभी राहोत.

मा. श्री. विलास चाफेकर
दिनांक – १८/१२/१९८७